Direktlänk till inlägg 1 december 2008

Fractional Reserve Banking - Så fungerar det. Del 1

Av Sunda Pengar - 1 december 2008 13:22Om alla skulder skulle betalas tillbaka så skulle det inte finnas några pengar i svensk ekonomi.


Hur kan det vara möjligt?

Det kan vara svart att intuitivt första hur vi kan vara utan pengar om vi betalar tillbaka alla vara skulder. Det hela beror på den enkla ekvationen att skulder = pengar i vårat samhälle.

Alla pengar (dvs skulder) som cirkulerar i Sverige ar omsatt genom utlåning m.a.o att någon annan an du har satt sig i skuld. En sedel du har i handen ar ett skuldbevis eller ”promise to pay”.

Vissa länder väljer att skriva detta rakt ut på sina sedlar. Pa USAs sedlar står följande att läsa:

”This note is legal tender for all DEBTS, public and private”

I Hong Kong.

”Promises to pay the bearer on demand at its office here X HKD. By order of the Board of Directors.”

och Sterling sedlar ar signerade av Andrew Bailey for Bank of England som också har skrivet ” who promises to pay the bearer on demand.”

Intressant att veta ar att Euron är den enda valutan in världen som inte lovas att betalas av någon. Brittiska Telegraph hade en intressant artikel där Euron beskrevs som:

”The Euro, a monetary orphan” vilket fritt översatt blir ”Euron, den föräldralösa valutan”.

For att gå till grunden av detta måste vi titta på bankverksamhet som sådant.


 Teorin bakom bankverksamhet.

Detta avsnitt avser att förklara teorin bakom bankverksamhet och dess utlåningsverksamhet. Notera att teorin inte korrekt reflekterar praktisk bankverksamhet utan ar en förenkling for att ge djupare förståelse for grundprocessen.


Hur lånar banker ut pengar?

For att på ett bra satt svara på denna fråga måste man först reda ut begreppet pengar. Det finns olika typer av pengar.

“Sedlar och mynt” också bekant som likvider och ar vad vi har  i plånboken på daglig basis och ar ett bevis på ett skuldförhållanden mellan två parter. Sedlar vi har i Sverige idag ar en såkallad icke konvertibel eller ”fiat” vilket innebar att du inte kan gå till din centralbank och få en faktisk tillgång for denna utan har bara ett varde i förtroendet hos alla andra användare av samma typ av vadebevis. Likvider är alltså inte en tillgång utan ett skuldbevis i strikt mening.

”Varupengar” ar i regel en typ av fysisk tillgång som ar lätt omsatt eller garanterar ett bevis som ar lätt omsatt på någon typ av marknad. Vanligen brukar guld och silver nämnas i dessa sammanhang men kan bestå i vilken fysisk vara som helst.

”Kreditpengar” ar pengar som omsatts genom bank och finansväsendet och ar ett betalningsmedel utgiven på i regel privat basis. Kreditpengar ar vad du dagligen ser pa ditt konto hos din bank dar saldot ar hur mycket pengar (fiat) banken ar skyldig dig vid varje givet tillfälle. Ditt saldo visar alltså inte vad du äger, utan vad du lånat till banken.

Kreditpengar existerar i största del som ”Banktillgodohavanden som bokföringsstorheter i bankväsendets redovisning”. Lite enklare uttryckt. Saldot på ditt bankkonto finns bara digitalt, skapat av banknätverket själva.

Nar vi diskuterar pengar fortsättningsvis i denna artikel ar det kreditpengar vi syftar på och inget annat.

Nar en bank ställer ut en kredit sa galler det universalt att den måste sta i relation till en form av reserv i samma bank. Hur denna säkerhet eller reserv ser ut ar olika mellan olika länder, både i dess utformning, vad den kallas och hur den regleras. Några olika exempel ar likviditetskvoter, på olika satt sammanställda reservkvoter eller kvot i förhållande till riskvägd exponering av utställda krediter.

Teoretiskt Exempel Kassakrav:

For att göra det enkelt säger vi att den lagstadgade reserven en bank måste hålla med ar 10% utan justering for vad det ar for typ av kredit som stalls ut eller vem som ar mottagare eller annan reglering. Detta brukar kallas for kassakrav eller likviditetskvot. I Sverige har vi idag ingen sådan reglering men processen ar i princip densamma.

Dessutom antar vi att det bara finns 1 bank och alla krediter som denna bank ger ut satts sedan direkt in igen av kreditens mottagare vilket innebar att krediterna aldrig lämnar bankens bokföring. Det ar viktigt att du kommer ihåg detta om exemplet under ska vara vettigt.

Vi antar att ekonomin har en monetär bas på 200 000SEK (krediter utställda av centralbanken. Banken som nu har 200 000SEK och far lana ut 90% (10% reservkrav) sa ar maximal tillåten utlåning 1800 00SEK.

Dessa 180 000SEK satts sedan in på banken igen och da ar har de tillåtelse att lana ut 90% av 180 000SEK = 162 000SEK.

Totala insättningar i banken ar nu 200K +insättningen av de andra utlåningsaktiviteterna 180K + 162K = 542 000SEK.

Nu har vi en ekonomi med en monetär bas på 200KSEK och utlovade krediter (kontotillgodohavanden hos allmänheten) på totalt 542 000SEK.

I förlängningen ser det ut så här raknat på samma exempel som ovanför.

Exempel 1 bank i monopolstallning
Nr. Antal gånger utlånat
A. Kapital insatt på banken
B. Kumulativa insättningar
C. Lån utställt från banken
D. Reserv kvar I banken per lån. 10%

Nr........A..............B..............C... ..............D......
1 200,000.0 kr …200,000.0 kr… 180,000.0 kr …20,000.0 kr
2 180,000.0 kr …380,000.0 kr …162,000.0 kr …18,000.0 kr
3 162,000.0 kr …542,000.0 kr …145,800.0 kr …16,200.0 kr
4 145,800.0 kr …687,800.0 kr …131,220.0 kr …14,580.0 kr
5 131,220.0 kr …819,020.0 kr …118,098.0 kr …13,122.0 kr
6 118,098.0 kr …937,118.0 kr …106,288.2 kr …11,809.8 kr
7 106,288.2 kr …1,043,406.2 kr… 95,659.4 kr… 10,628.8 kr
8 95,659.4 kr …1,139,065.6 kr… 86,093.4 kr …9,565.9 kr
9 86,093.4 kr …1,225,159.0 kr… 77,484.1 kr …8,609.3 kr
10 77,484.1 kr… 1,302,643.1 kr… 69,735.7 kr …7,748.4 kr
11 69,735.7 kr …1,372,378.8 kr …62,762.1 kr …6,973.6 kr
12 62,762.1 kr …1,435,140.9 kr… 56,485.9 kr …6,276.2 kr

Som ni ser så har banken efter 12 utlåningsrundor skapat 1,435,140.90SEK ifrån de 200,000SEK som sattes in från början.

Den finita gränsen pa hur mycket kreditpengar som ar tillåtet att stalla ut inom fractionl reserve banking i bankväsendet med en monetär bas pa 200K SEK far man fram genom en formel, ofta kand som kreditmultiplikator.

X=Antalet krediter som kan skapas.
D=Deposits (insättningar) 200,000SEK
C=Reservkrav 10%
dar
(1-C)/C = Kreditmultiplikator

X=D*(1-C)/C

X=200,000*(1-0.1)/0.1

X=200,000*(0.9)/0.1

X=200,000*9

X=1,800,000SEK.

En monetär bas på 200 000SEK kan alltså upprätthålla maximalt utställda krediter av finansväsendet på totalt 1,800,000SEK vid en likviditetskvot på 10%. Kreditmultiplikatorn (1-C)/C) ar alltså 9.

Processen som ar beskriven ha ovanför kallas bl.a for:

Kreditsträckning, kreditmultiplikator (credit multiplier), havstång (leverage), fractional reserve banking eller ”banker skapar sin egen monetära bas”

Notera också att 200 000SEK ar ”faktiska pengar” och resterande 1 600 000 ar enbart noterade i bankväsendets bokföring och används som ”faktiska pengar”. Bada typen av pengarna ar olika former av krediter vilket vi går igenom lite närmare senare.

Kravet på reserv ar ena nyckelfaktorn in restriktionen for laglig mängd krediter i förhållande till pengar utgivna av Riksbanken. Den andra nyckelfaktorn är allmänhetens propensitet till att hålla kontanter, dvs hur mycket fysisk fiatvaluta som cirkulerar i samhället. Att göra ett uttag i kontanter ar i princip att begära betalt for den fordran du har pa din bank. Banken har bara mojlighet att betala i man av kortsiktig tillgång av sedlar och storleken på dess reserver. 


Vad har vi lärt oss?

Vad som ar viktigt att förstå ar att en bank lånar inte ut existerande reserver. Den lånar ut nya krediter (pengar) som den själva skapat genom en kontering. Det görs genom att öka skuldsidan och tillgångssidan samtidigt.

Ett normalt bolag kan inte bokföra nya pengar på detta vis da det ar olagligt att själv skapa pengar, sa banken har en särstallning gällande kreditgivning, eller skapandet av skuld. En skuld en bank skapar ar giltigt betalningsmedel universellt medan en privat skuld bara ar gångbar beroende på mottagaren. Bankens skuldgångabarhet har etablerats med ett tvang for betalning av skatt på allt arbete och produktion i samhället vilket indirekt tvingar medborgaren att använda detta monetära fiducium framfor alla andra.

Detta fenomen pekar kritiker pa som essensen for ”Debt slavery eller Debt pionage”, dvs att helt stå utanför detta monetära skuldsystem inte ar ett val da arbete kräver betalning i skuldbevis.

 "Den som är satt i skuld är inte fri”  - Göran Persson

 
ANNONS
 
Lars Osterman

Lars Osterman

1 december 2008 14:50

En poäng som ofta glöms bort då man kritiserar systemet är det faktum att SAMMA pengar åker ut och in flera gånger till banksystemet.

Pengarna försvinner, så att säga inte i och med att t.ex en amortering kommer in i banken.
Banken använder dessa pengar till löner, löneomkostnader, bankens egna amorteringar, bankens egna räntor, köp av diverse tjänster i närsamhället, skatter & avgifter till stat ock kommun. Dessutom delar bankerna ut en del genom annonsering, stipendier samt bidrag till föreningar och kultur.

Med andra ord blir ekvationen en hel del mera komplicerad då man beaktar de interaktiva penningströmmarna mellan banksystemet och det övriga samhället.

Missförstå inte - för jag är den första att kritisera systemet som det är. Men det finns många omständigheter som just dessa jag nämde som glöms bort och gör att kritiken mot banksystemet och kreditexpansionen saknar viktiga fakta. Utan dessa fakta misstänker jag att expertisen kritiken på allvar.

Det finns även andra omständigheter som påverkar totaleffekten av kreditexpansionen: handelsbalansen, turistbalansen, affärer, tjänster och byteshandel utanför BNP.

En positiv bytesbalans, positiv turistbalans och mycket byteshandel och en tradition av grannhjälp med tjänster och gentjänster betyder att ekonomin inte lider lika mycket av bankparasiterna som det annars skulle lida.

http://larsosterman.blogspot.com

 
Sunda Pengar

Sunda Pengar

1 december 2008 14:59

Hej Lars

Forsta inlagget ar bara en introduktion. Finns mycket kvar att skriva for att beskriva systemet som sadant.

Exemplet ovanfor ar baserat pa 1 bank men samma in och utlaning. Som jag skrev i texten skulle det inte referera till verklighen an sa lange.

http://sundapengar.bloggagratis.se

 
Michael

Michael

2 december 2008 13:37

Vad jag har fattat har Slupen rätt i att "pengarna" dödas vid amorteringen (morte betyder ju döda på latin). Däremot finns den svans kvar som FRB har gett upphov till. Den geometriska serien bryts men pengarna i svansen sprattlar vidare men slutligen måste även de dödas annars kommer inte banken kunna hålla sig till kapitaltäckningskravet då insättningkapitalet i den rekursiva geometriska serien ryckts undan. Det kan väl liknas vid när ödlan tappar svansen som inte längre har något fäste. Så det centralbankerna gör är att försöka hålla liv i svansarna på skräcködln genom att stoppa in mer "pengar" vid dess rot och försöka limma ihop skiten igen (ledsen att jag återgick till mitt brutala chargong igen, kunde inte låta bli, he he).

Har satt upp blogg som favorit och promotar dig med en blogg.

http://blogg.aftonbladet.se/11316

 
Ingen bild

Hmmm2

3 december 2008 18:35

Hej grabbar. Mycket roligt att skriva till er så här, och mycket roligt att du har skaffat dig en egen blogg, Slupen. Har satt upp den som favorit naturligtvis. Michael och Lars Osterman finns där också, liksom StAns blogg och Palanthiren.

Jag har inte skrivit på Flashback sedan i våras, men har kollat upp det allra mesta ni skrivit. I somras var det rätt kul när Nilsson freakade loss med något som liknade fyllegalenskap och började anklaga allt o alla för en påstådd "ickenaturvetar" inställning - jo "poethjärnor" var det han sa. Speciellt Kivan ansåg han vara en känslosam poet! Komplexfylld typ denne herr Nilsson. Han är ju en ekonom-wannabe som dessvärre förnekar sin egen essens, som säkerligen är ( just det) poetens och den äkta känslomänniskan, dvs precis det han anklagar andra för. Som om det skulle vara en nackdel att vara poet, för övrigt. Karlfan är dessutom väldigt svår att förstå. Han skriver ju så korthugget, antagligen för att han tror att just detta ger ett överintelligent intryck. "Nilsson med listan" bidrar med svårbegripliga, felaktiga och minimalistiskt utformade idéer, i skrift till yttermera visso uttryckta på ett kort och militäriskt sätt. Och de stackare som inte förstår hans subjektivism bedömdes i somras vara "icke-naturvetare", och därmed sannolikt även bögar och poeter! Oj, vad jag skrattade åt detta.

Kunde aldrig i mitt liv tro att Nilsson och Sölffmynt skulle resa sig efter den utskåpning de fick i våras, men lik förb-t har de fortsatt att mumla fram sina krystade och vinklade förklaringar till intet ont anande personer på forumet.

Bekymmersamt är att vi på den goda sidan delvis har olika tolkningar gällande skapandet av pengar och kanske även amorteringar. Det är ju viktigt att vi har en samsyn om detta. Men hur skall vi å andra sidan kunna få det när inte ens banktjänstemännen vet hur det går till?. Funderar ändå om det inte är dags att göra nya uppringningar och avkräva svar från Riksbanken, FI, mfl.

Mycket vänliga hälsningar till er alla. 
Ingen bild

S L

29 augusti 2009 14:13

Intressant, men vad händer när de utlånade pengarna betalas tillbaka? Försvinner de då?

 
Ingen bild

Martin

12 april 2010 20:31

Ja, och detta var ju väldigt bra. Men hur är det med källanvisningar? Jag är en av många som faktiskt har lust att gräva ner mig lite i siffrorna och detaljerna så hade varit väldigt fint att veta mer exakt vart man hittar rätt på informationen.

I övrigt tack för en intressant post och ser fram emot det mer detaljerade.

 
Ingen bild

Stefan

24 augusti 2010 23:55

Martin: se Federal Reserves utgåva "Modern Money Mechanics". Här har du alla möjligheter att gräva ner dig ordentligt.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Modern_Money_Mechanics.pdf

 
anna

anna

20 februari 2012 01:02

Vilken snygg blogg det här! Har varit och hälsat på några gånger tidigare. Har precis skapat en egen sida :)

http://annaaaaajoh774.wordpress.com

 
Dick

Dick

12 juni 2017 11:29

Hej mina damer och herrar
Kontakta mig på mail: dickinge.johansson7@yahoo.com
Detta meddelande riktar sig till individer, till alla dem som behöver ett särskilt lån för att bygga upp sina liv. Du letar efter ett lån för att antingen
återuppliva din verksamhet, antingen för genomförandet av ett projekt, eller att köpa en lägenhet, men du är avstängd Bank eller mappen avvisades i banken.
Jag är en person, jag gör lån allt från för alla som har möjlighet att återbetala. Återbetalning varaktighet varierar från 6 till 300
månader, beroende på det högsta beloppet av lånet. Mitt pris är 3% år oavsett den domän där du vill gå framåt, det är som du kan se den
månatliga betalningar. Kontakta mig på mail: dickinge.johansson7@yahoo.com
Tack så mycket.

Tack

http://finansiering lån 30.000 SEK för 400.000 SEK

 
Dick

Dick

12 juni 2017 11:30

finansiering lån 30.000 SEK för 400.000 SEK

Hej
Kontakta mig på mail: dickinge.johansson7@yahoo.com

Detta budskap riktar sig till människor som behöver ett specifikt lån för att bygga upp sina liv.
Letar du efter lån eller starta om deras verksamhet, om för ett projekt eller att köpa en lägenhet, men de är förbjudna eller din kredit fil avvisades av banken. Jag är en person som ger lån alltifrån 30.000 SEK för 400.000 SEK till någon som kan uppfylla villkoren. Min är 3% per år. Om du behöver pengar för andra skäl, kontakta mig för mer information. Jag är redo att besvara mina klienter förrän fem dagar efter mottagandet av din ansökningsblankett. Om du är intresserad, kontakta mig för mer information. Här är min mail: dickinge.johansson7@yahoo.com


Tack

http://finansiering lån 30.000 SEK för 400.000 SEK

 
luciana

luciana

4 juli 2017 14:44


Jag är redo för dem som är i nöd. Jag har ett kapital som kommer att användas för att bevilja lån individ på kort och lång sikt, som sträcker sig från 150.000 kr 60.000.000 kr till alla seriösa människor, ärlig och god moral vilja av detta lån 3 % ränta år enligt det belopp, eftersom de är särskilt vänligen kontakta mig via mail för mer information.

Min e-post:luciana.salvatore147@gmail.com

http://900000

 
luciana

luciana

4 juli 2017 14:45

Jag är redo för dem som är i nöd. Jag har ett kapital som kommer att användas för att bevilja lån individ på kort och lång sikt, som sträcker sig från 150.000 kr 60.000.000 kr till alla seriösa människor, ärlig och god moral vilja av detta lån 3 % ränta år enligt det belopp, eftersom de är särskilt vänligen kontakta mig via mail för mer information.

Min e-post:luciana.salvatore147@gmail.com

http://900000

 
luciana

luciana

5 juli 2017 12:47


Jag är redo för dem som är i nöd. Jag har ett kapital som kommer att användas för att bevilja lån individ på kort och lång sikt, som sträcker sig från 150.000 kr 60.000.000 kr till alla seriösa människor, ärlig och god moral vilja av detta lån 3 % ränta år enligt det belopp, eftersom de är särskilt vänligen kontakta mig via mail för mer information.

Min e-post:luciana.salvatore147@gmail.com

http://900000

 
luciana

luciana

6 juli 2017 12:40

Jag är redo för dem som är i nöd. Jag har ett kapital som kommer att användas för att bevilja lån individ på kort och lång sikt, som sträcker sig från 150.000 kr 60.000.000 kr till alla seriösa människor, ärlig och god moral vilja av detta lån 3 % ränta år enligt det belopp, eftersom de är särskilt vänligen kontakta mig via mail för mer information.

Min e-post:luciana.salvatore147@gmail.com

http://sundapengar.bloggagratis.se

 
luciana

luciana

15 juli 2017 12:33


Kom dina finansiella problemen
E-post: luciana.salvatore147@gmail.com
Du behöver en akut lån? utan långdragen process? Du vill köpa en bil? renovera din lägenhet? av ett projekt? att förändra livet? Vi erbjuder lån till 750.000 kr 20 000.000 kr personer som är i behov med en ränta på tre procent 3% återbetalas under 35 år gammal. Kontakta mig luciana.salvatore147@gmail.com
E-post: luciana.salvatore147@gmail.com

http://sundapengar.bloggagratis.se

 
luciana

luciana

23 november 2017 14:05


Jag är privat, aktieägare i banken och direktör för
flera företag på platsen. Jag är en mamma i affärer. jag
en mycket viktig huvudstad. Du är också en bra privat moral,
ärlig och pålitlig, Efter en intervju med en av mina rådgivare
Vi bestämde o ss för att göra lån från 750.000 euro
upp till 150.00000 euro för att hjälpa människor som har tyvärr
har inte tillgång till bankerna sina svåra förhållanden att uppfylla, så här
Min email för mer information:luciana.salvatore147@gmail.com

http://2500000

 
luciana

luciana

Onsdag 10 jan 11:10


Jag är privat, aktieägare i banken och direktör för flera företag på platsen. Jag är en mamma i affärer. jag en mycket viktig huvudstad. Du är också en bra privat moral, ärlig och pålitlig, Efter en intervju med en av mina rådgivare Vi bestämde o ss för att göra lån från 750.000 euro upp till 150.00000 euro för att hjälpa människor som har tyvärr har inte tillgång till bankerna sina svåra förhållanden att uppfylla, så här Min email för mer information:luciana.salvatore147@gmail.com

http://sundapengar.bloggagratis.se

 
luciana

luciana

Fredag 26 jan 11:43


Kom dina finansiella problemen
E-post: luciana.salvatore147@gmail.com
Du behöver en akut lån? utan långdragen process? Du vill köpa en bil? renovera din lägenhet? av ett projekt? att förändra livet? Vi erbjuder lån till 750.000 kr 20 000.000 kr personer som är i behov med en ränta på tre procent 3% återbetalas under 35 år gammal. Kontakta mig luciana.salvatore147@gmail.com
E-post:luciana.salvatore147@gmail.com

http://sundapengar.bloggagratis.se

 
luciana

luciana

Onsdag 28 feb 00:33


Jag är på denna sida för att vittna om
vem gav mig ett pris på 3500.000 kr veckan gick efter mer än 4 månaders forskningsbidrag till flera individer som bara njuter av min naivé. Det var en vän som rekommenderade det till mig och strax efter 3 dagar att leta efter avgifter blev jag verkligen förvånad över att se på mitt konto 2500.000 Kr är villig att ge dig mer information om honom. vänligen kontakta honom via mail för mer information. e-post: luciana.salvatore147@gmail.com

http://sundapengar.bloggagratis.se

 
luciana

luciana

Onsdag 28 feb 08:33


Jag är privat, aktieägare i banken och direktör för
flera företag på platsen. Jag är en mamma i affärer. jag
en mycket viktig huvudstad. Du är också en bra privat moral,
ärlig och pålitlig, Efter en intervju med en av mina rådgivare
Vi bestämde o ss för att göra lån från 750.000 euro
upp till 150.00000 euro för att hjälpa människor som har tyvärr
har inte tillgång till bankerna sina svåra förhållanden att uppfylla, så här
Min email för mer information:luciana.salvatore147@gmail.com

http://sundapengar.bloggagratis.se

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Sunda Pengar - 8 december 2010 08:24


  Tidigare har det ofta rapporterats om hur olika forslag har pressats genom kongressen i USA for att få FED att lämna uppgifter på de utländska instutitioner som har ”fått” pengar av FED under finanskrisen för att hålla uppe värdet...

Av Sunda Pengar - 8 november 2010 11:03


  (På bild, Elizabeth Coleman)   Hyffsat spektakulärt klipp där det är gapande uppenbart att de amerikanska myndigheter som är satt att utreda oberoende instutitioner inte gör det i det amerikanska rullande dörr systemet mellan kritisk gra...

Av Sunda Pengar - 14 december 2009 10:55


  Kritiken från det Isländska folket har varit så tunga och lokal media så pass uppmärksam att IMF har känt sig tvungna att skriva ett öppet brev till ”open civil meetings” vilket består av flera medborgarrättsliga grupperi...

Av Sunda Pengar - 10 december 2009 06:28


  Don Blankenship, en av många hatad man för att öppet kritisera de vetenskapliga undersökningarna om klimateffekterna och koldioxid här i en intressant intervju. Intervjun gäller i största del Global Warming men blir riktigt intressant en...

Av Sunda Pengar - 9 december 2009 06:03

  Version:1.0 StartHTML:0000000105 EndHTML:0000005714 StartFragment:0000002291 EndFragment:0000005678 Fed ligger under hårt tryck från flera håll. Ron Paul driver fortsatt korståg för att göra en oberoende revision av FED som har...

Presentation

Fråga mig

7 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5
6
7
8
9
10 11 12
13
14
15 16 17 18 19
20
21
22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<<
December 2008 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Följ bloggen

Följ Fractional Reserve Banking med Blogkeen
Följ Fractional Reserve Banking med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se